درباره ما

 • پخش زاگرس نوین
 • حمل سردخانه ایی یلدا جاوید
 • کشت دمار
 • لبنیات صباح
 • مخابرات ایران
 • هواپیمایی معراج
 • شرکت سه نان
 • شرکت برق منطقه آذربایجان
 • حمل ونقل بین المللی خلیج فارس
 • باربری شیراز بار نوین
 • ظریف بار
 • شیراز بار مهاجر
 • مطالعات سازمان آب
 • فیض نیکو
 • و بسیاری از سازمان ها و شرکت های دیگر

مشتریان ما:

 • سازمان راهداری
 • شهرداری
 • سازمان آب
 • سازمان تاکسیرانی
 • وزارت نیرو
 • معادن گل گوهر
 • سیمان صوفیان
 • محصولات گوشتی دمس
 • گوشتی نوشین
 • آرد خوشه
 • آب معدنی ویوانت
 • پخش دارویی مکتاف

نام شرکت: ارتباط گستر گیتی فراز

شماره ثبت: 48728

موضوع فعالیت: نمایندگی ردیاب خودرو GPS

محل فعالیت: ایران

زمینه کاری:

فروش و خدمات پس از فروش محصولات ردیابی

ارائه نرم افزار مربوطه جهت ردیابی خودرو

محصولات:

محصولات ردیابی شرکت تلتونیکا

نرم افزار ردیابی KRP/wialon/wiatagسازمان ها و شرکت های دیگر