تماس با ما

آدرس

شیراز، فلکه سنگی، خیابان سرباز، کوچه ۳، پلاک ۹۲، شرکت ارتباط گستر گیتی فراز

کدپستی

۷۱۷۴۷۴۵۱۳۷

تلفن

۰۷۱ – ۳۶۴۸۱۰۹۵

۰۷۱ – ۳۶۴۸۱۰۸۷

۰۹۱۲۲۰۸۸۹۴۴۰

فروش:   ۰۹۳۷۵۲۵۳۵۳۵